Om oss

Vad är Meme Family Home?

Meme Family Home grundades tidigt 2015  och är i dagsläget en etablerad organisation med en stabil och utbredd familjehemskrets. Vi är stolta att säga att vi tillhandahåller de allra viktigaste grundstenarna för att lyckas förmedla vårt engagemang. Med formell kompetens bland personal kan vi erbjuda konsulentstödda familjehem som har genomgått djupgående utredningar och som dessutom får kvalitativ handledning under tiden som familjehem.

Vårt mål

Vi strävar efter att kunna erbjuda varje individ den nödvändiga uppmärksamhet och trygghet som behövs för att säkerställa personens behov i samhället samt att driva denne i rätt riktning. Det är viktigt att varje människa i tidig ålder får ett stöd värt att nämnas. Ingen människa bör känna sig ensam eller utstött i ett idealiskt samhälle och just därför är vi så dedikerade till vårt syfte.

bahar.sharsten@memefamilyhome.se
Bahar Sharsten
(
Verksamhetschef)

Utbildning:
Magisterexamen i socialt arbete., Hedersrelaterat våld, Malmö Högskola.
Socionom och socialpedagog med mångkulturell inriktning, 210p Malmö Högskola.
Lösningsfokuserad samtals/behandlingsmetodik..Malmö Kommun.
Sexologi, 15p, Malmö Högskola.
Lösningsfokuserad samtals/behandlingsmetodik, Malmö, SIKT.
Traumatiserade flyktningar i vård och omsorg, Malmö Högskola.
Hälsa och sjukdom och ”det goda livet” på forskarnivå, 8p .