Bli familjehem

Ett belönande arbete

Har ni ett extra rum och ett extra stort hjärta?
Då kanske det är ett lämpligt tillfälle att börja överväga att bli familjehem. 


Innan man gör det, bör man hur som helst se till att man har känslomässigt utrymme för en ny familjemedlem. 
Det är också väldigt viktigt att informera andra familjemedlemmar som t.ex. de egna barnen om de tycker att       |
det kan var en god idé att hjälpa någon i behov. Ansvaret som familjehem kräver ett stort engagemang för |
individens välmående och att man faktiskt har tid för en ny familjemedlem. |

Om man har vad som krävs kan man finna ett fantastiskt nöje i att vara med och bidra till att någon annan får ett bättre liv.
Det är på många sätt och vis ett suveränt belönande arbete.|

Vem kan bli jour- eller familjehem?

Är du'beredd att öppna din dörr och famn för en annan människa- barn, ungdom'eller vuxen?
'
Ett jour-/familjehem fungerar likt en vanlig familj, med rutiner, regler och en känsla'av trygghet. Din civilstatus är inte märkvärdig i ett sådant
sammanhang. Att'vara gift, sambo eller ensamstående är alltså inte en avgörande'faktor. Vad vi dock värdesätter och som är högst nödvändigt är att du som väljer'att bli familjehem eller jourhem uppfyller en stark personlig'mognad, har livserfarenhet samt är stabil och trygg i din livssituation. 
'
För att bli godkänd'som familjehem krävs det att vi gör en djupgående utredning för att kunna garantera'er kapacitet som jour- eller familjehem. 
I vissa fall påyrkas även att tillvaron'är hemlig eftersom individer ibland kan drabbas av annan slags problematik'som kräver att personens identitet förvaras'säkert.
'
Engagemanget kräver tid, ork och utrymme. Man bör ha insikt i och kännedom'om utsatta barns och ungdomars situation.

Ersättning och stöd

Ett'familjehem eller jourhem mottager en ersättning för varje uppdrag. Ersättningen'består av ett arvode som är ersättning för arbetet man har utfört, likt en vanlig'anställning, samt en skattefri omkostnad som svarar för barnet eller ungdomens kostnader. Arvodet'är skattepliktigt.
'
Som familjehem'räknas man som uppdragstagare vilket betyder att man inte har rätt till'semesterersättning. Uppdraget är ej heller A-kassegrundande.
'
Ett Familjehem har'rätt till stöd för att kunna utföra sitt uppdrag. Stödet består bl.a. av råd och'vägledning, handledning och fortbildning.
'
Har ni frågor kring'ersättning eller stöd får ni jättegärna kontakta oss genom att skicka iväg'ett mail eller ringa oss!

Är ni intresserade av att bli familjehem?

Skicka en intresseanmälan till oss där ni gör en beskrivning om er själva eller så kan ni ringa oss.
'
Det är väsentligt att ni har ett ledigt rum när ni ansöker.