Familjehem

Våra jour- och familjehem

Vår verksamhet'har möjligheten att erbjuda jour- och familjehem för en rad typer av placeringsfall. Varje'hem har genomgått en djupgående utredning'och blir därefter handledda av kompetenta socionomer med flera år av erfarenhet inom yrket. Det'är viktigt för oss att leverera kvalitativa hem'där individen kan få en värdig chans, genom en stabil'fortsättning och en god förankring i samhället, till'ett lyckat liv.

Familjehem

Våra familjehem är konsulentstödda. Det
betyder att'vi uppvaktar våra familjehemsplatser
regelbundet'för att underhålla familjehemmet
och den placerades'behov.

Jourhem

Bland familjehemmen kan vi även erbjuda
jourhem'med möjlighet att ta emot akuta uppdrag
dygnet'runt.

Att vara jour-/familjehem

Våra jour-/familjehem har som förmåner att|
bl.a. kontakta'oss dygnet runt och få
regelbundet stöd'och råd samt handledning
beroende på'uppdrag.
'
Givetvis'erhåller familjehemmet en ersättning
för arbetet'och självklart står vi för individens utgifter.
'
Vi ställer alltid upp för våra familjehem.
Det är viktigt'för oss att även familjehemmen
känner sig'nöjda!